Huisregels

Huis- en gedragsregels

Voor iedereen moet Forest Camp gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden er hier Huis- en gedragsregels voor gasten. Deze regels zijn opgesteld in overleg met de Politie Horst ad Maas, de gemeente en het Openbaar Ministerie.

 

 1. U dient zich bij binnenkomst onze huisregels te accepteren.
 2. U betreedt ons terrein op eigen risico.
 3. Toegang: Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid willen wij graag weten wanneer u aankomt of vertrekt. Melden bij de receptie of één van de medewerkers
 4. Stapvoets rijden: Op ons terrein wordt er 5 km per uur gereden. Er mag alleen door een volwassene gereden worden met rijbewijs.
 5. van 22.00 – 8.00 uur is gemotoriseerd verkeer op de camping niet toegestaan. Tenzij vooraf is accoord bevonden door de campingeigenaar
 6. Ontvangt u overdag gasten, dan dient u ervoor te zorgen dat zij:
  • Parkeren buiten de hekken
  • voor 22.00 uur vertrokken zijn 
  • zich ook aan de regels houden. 
   Per dag mag u maximaal 5 gasten ontvangen.
   Arriveren uw gasten tijdens sluitingstijd van de receptie, dan dienen zij bij vertrek alsnog te betalen of u rekent zelf voor hen af. (€1,00 per persoon per dag) Dit bedrag komt ten goede aan een goed doel: (Naoberzorg Swolgen)
  • Ontvangt u gasten voor een langere periode, dan moeten zij zich bij aankomst laten inschrijven bij de receptie.
 1. Houdt het terrein schoon. Geef zwerfvuil geen kans. Deponeer afval op de daarvoor bestemde plaatsen:
  huisvuil en gekookt eten in de grijze afvalbak
  • composteerbaar afval in de compostbak (ongekookte groente, fruitschillen etc. behalve citrus)
  • glas in de glasbak
  • papier en karton in de papiercontainer
  • plastic, blikjes en sap- en melkpakken en kleine metalen in de plasticcontainer
  • oude batterijen en klein chemisch afval in de bak in het sanitairgebouw
 2. Zorg ervoor dat de elektrische installatie in de caravan/tent voldoet aan de eisen van de veiligheid.
  U kunt gebruik maken, iendien voorradig is, van een kabel van ons, Hier betaald u borg voor.
 1. Roken: Het Huuske is geheel rookvrij. Op de terrassen buiten, voor en achtertuin, en op de aangegeven locaties buiten mag gerookt worden. Peuken echter niet op de grond maar in de asbak of vuilnisbak.
 2. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie: U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en aan discriminatie.
 3. Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen: U mag geen softdrugs of harddrugs gebruiken of bij u dragen.
 4. Wapens: U mag geen wapens gebruiken of bij u dragen.
 5. Hinderlijk, aanstootgevend en agressief gedrag: Wie zich binnen of buiten de onderneming hinderlijk of aanstootgevend gedraagt wordt een sanctie opgelegd. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 6. U mag consumpties van buiten mee naar binnen nemen en vice versa. Wanneer u, naar onzes inziens teveel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische dranken worden ontzegd en bij misbruik tevens de toegang tot onze terrein.
 7. Toilet- en douchegebruik: Douche- en toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toilet gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
 8. Handel in goederen: Het is verboden goederen te verhandelen in of rond Forest Camp Swolgen.
 9. Horeca-eigendommen: U mag eigendommen van Forest Camp niet zomaar mee naar buiten nemen. Wie beschadiging veroorzaakt is aansprakelijk voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
 10. Verlies, schade, letsel: Forest Camp Swolgen is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten, tenzij deze tegen betaling in bewaring zijn gegeven. Ook zijn wij niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.
 11. Verloren en gevonden voorwerpen: Als u op ons terrein een voorwerp vindt dat kennelijk aan een ander toebehoort, dan dient u dat bij de eigenaar in te leveren. Gevonden voorwerpen worden twee maanden bewaard. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.
 12. Klachten: Hebt u klachten, van welke aard dan ook? Meld ze onmiddellijk aan de eigenaar. Klagen achteraf heeft geen zin.
 13. Overtreding van huis- en gedragsregels: Als u de gedragsregels overtreedt kan er een sanctie worden opgelegd, zoals verwijdering of ontzegging van ons terrein en omgeving. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
 14. Vertrek: Wij verzoeken u vriendelijk bij het verlaten van De camping of Huisje rekening te houden met onze omwonenden en geen geluidsoverlast te veroorzaken.
 15. Groepen jongeren: Jongeren in groepsverband beneden de 20 jaar worden toegelaten maar moeten zich geheel aan de regels houden zoals opgesteld in ons huisreglement.
 16. Het is verboden:
 • (kamp)vuurtjes te stoken
 • te graven
 • palen in de grond te zetten
 • hangmatten te bevestigen aan bomen
 • in bomen te klimmen
 • bomen of struiken te snoeien
  • met drones te vliegen over het terrein.
 1. Nood of overlast: In geval van nood of overlast dient u te allen tijden de eigenaar te waarschuwen! Eventueel kan deze bellen voor Politie, Brandweer of ziekenauto. Eventueel kunt u ook zelf bellen met het noodnummer 112
 2. Beslissingen van personeel zijn bindend.
 3. Nachtrust: Op de camping en omgeving dient het vanaf 23.00 uur stil te zijn op het veld, de gangen en kamers. Indien u na sluitingstijd het terrein verlaat, gelieve niet voor (geluids) overlast te zorgen in verband met de nachtrust van overige gasten en buurtbewoners.

Volgende punten zijn bedoeld voor gasten van ‘t Huuske:

 1. Controle kamer: U dient uw kamer direct na het inchecken te controleren op eventuele schade en dit direct te melden bij de receptie. Wij zullen voor uitcheck ook nog de kamer inspecteren. Wanneer u bij incheck schade geconstateerd meld dit gelijk bij de eigenaar. Na de incheck bent u namelijk zelf verantwoordelijk voor de kamer en eventuele schade.

 

Wij gaan ervan uit dat u tijdens ons verblijf bekend bent met onze huis- en gedragsregels en wensen u een fijn verblijf.

 

Met vriendelijke groet

Forest Camp Swolgen

Camping De Okkernoot / ‘t Huuske

Fam. Ernst en Rensje van Leijden-Derriks

 
gtag('config', 'UA-28715103-1');
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Instagram